Alicja Gęsikowska-Orczyk

  • Magister Zarządzania w Ochronie Zdrowia
  • Ratownik Medyczny
  • Certyfikowany Trener Medyczny
  • Instruktor BLS/ALS/PALS  (AHA)
  • Instruktor Pierwszej Pomocy (PTMR) 
  • Instruktor Kettlebell Barbell Bodyweight SFG
  • Instruktor Flexible Steel Level I i Level II 
  • Instruktor fitnessowej i sportowej odmiany odważników kulowych Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness

Przygotowanie motoryczne